163973020_896901631107068_59723615564476

MaxLife

A Modern Touch Of Eastern and Western Medicine

Herbs
 

About Us

Special formulation of all Maxlife products are based on the combined knowledge of Eastern and Western Medicine (Up Stream and Down Stream). These formulations are unique and distinct from other products in the dietary supplements market. The team is headed by a Medical Doctor with 28 years in Western Medicine and at least 12 years in research in the Eastern Medicine. All Maxlife supplement products are manufactured in the US and the manufactured facility is FDA Registered Facility.

 

 Sản Phẩm Dược Thảo của công ty Maxlife.

 Được sản xuất dựa trên nền tảng nghiên cứu của Đội Ngũ Bác Sỹ Tây Y và Đông Y ( Up Stream and Down Stream ) kết hợp với nhau để đưa ra những viên Thảo Dược với Công Thức Đặc Biệt cùng nhiều Tinh Chất Quý Hiếm có một không hai trên Thị Trường.

+) Bác Sĩ Tây Y ( MD ) với 28 Năm kinh nghiệm. 

+) Quá trình nghiên cứu về Đông Y hơn 12 Năm.

+) Sản Phẩm được sản xuất Tại Mỹ. Xưởng Sản Xuất đạt đủ tiêu chuẩn để Sản Xuất Thuốc ( FDA Registered Facility)

41365699_1748278818631210_25792776095777