top of page
163973020_896901631107068_59723615564476

MaxLife

Một sự giao hòa tinh tế giữa Đông Y và Tây Y

Herbs
About

Về Maxlife Supplements

Sản Phẩm Dược Thảo của công ty Maxlife.

 Được sản xuất dựa trên nền tảng nghiên cứu của Đội Ngũ Bác Sỹ Tây Y và Đông Y ( Up Stream and Down Stream ) kết hợp với nhau để đưa ra những viên Thảo Dược với Công Thức Đặc Biệt cùng nhiều Tinh Chất Quý Hiếm có một không hai trên Thị Trường.

+) Bác Sĩ Tây Y ( MD ) với 28 Năm kinh nghiệm. 

+) Quá trình nghiên cứu về Đông Y hơn 12 Năm.

+) Sản Phẩm được sản xuất Tại Mỹ. Xưởng Sản Xuất đạt đủ tiêu chuẩn để Sản Xuất Thuốc ( FDA Registered Facility)

41365699_1748278818631210_25792776095777
Contact
bottom of page