top of page

Max Flu được thiết kế đặc biệt gồm Echinacea, Elderberry, Beta Glucan, Reishi Mushroom để tăng cường hệ thống miễn dịch nhằm chống lại các tác động của bệnh cúm tốt hơn đồng thời làm giảm các triệu chứng và tăng tốc độ phục hồi. Công thức này cho phép cơ thể bạn loại bỏ hiệu quả vi rút trong một khoảng thời gian ngắn hơn, dẫn đến các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn và giảm tỷ lệ biến chứng và / hoặc nhiễm trùng thứ phát. Max Flu hoạt động tốt nhất như một biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là khi đại dịch cúm bùng phát.

Max Flu

75,00$Giá
    bottom of page